คอร์สฝึกอบรม

การให้บริการอบรมของ เวิล์ดไวด์เทรนนิ่ง

ครอบคลุมในทุกด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการการอบรมทางด้านการพัฒนาศักยภาพ การทำงาน ทำให้เรามีคอร์สการอบรมมากกว่า 100 คอร์ส ซึ่งการอบรมของเราจะแบ่งเป็น 3 ข้อหลักๆ

1. การให้บริการอบรมทางด้านมาตรฐานการรับรอง ISO ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 , ISO/IEC27001 , ISO/IEC29110 และ อื่น

2. การให้บริการอบรมเฉพาะทาง Non ISO ไม่ว่าจะเป็น IATF16949 , GHP , BRC , FSSC

3. การให้บริการการอบรมพัฒนาศักยภาพ Soft Skill ไม่ว่าจะเป็น

  • พัฒนาศักยภาพการทำงานระดับพนักงาน
  • High Performing Leadership Development
  • เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)
  • Why Why Analysis & 3 GEN
  • อื่นๆ

พัฒนาศักยภาพการทำงานระดับพนักงาน

  • การอบรมการทำงานเฉพาะทาง
  • การอบรมการทำงานด้านวิศวะกรรม
  • การอบรมการทำงานด้านการตลาด
  • การอบรมการทำงานด้านระบบปฏิบัติการการจัดการ
  • การอบรมการทำงานด้านการขนส่ง

 

เวลาและสถานที่การอบรม

การอบรมจะกำหนดอยู่ที่ 1 วันต่อ 1 หัวข้อ ลูกค้าสามารถเลือกอบรมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online กำหนดผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 30 ท่าน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ Certificate ทุกท่าน กรณีผู้เข้าอบรมเกินจะมีค่าบริการออก Certificate 200 บาท ต่อท่าน

คอร์สการอบรมและที่ปรึกษา ISO

WORLDWIDE TRAINING

ลูกค้าที่ใช้บริการด้าน ISO กับเรา

แช็ทกับเรา
แช็ทกับเรา
โทรศัพท์ทำ ISO
โทรหาเรา
สอบถามราคา
โปรโมชั่น