ที่ปรึกษา ISO

ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการแนะนำกระบวนการต่างๆของการจัดทำระบบมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม การจัดทำเอกสาร การซ้อมตรวจประเมิน และแก้ปัญหาในกรณีพบความไม่สอดคล้องต่างๆ ซึ่งทางเวิล์ดไวด์เทรนนิ่งเราใช้ที่ปรึกษาประจำในการให้บริการลูกค้าเพื่อป้องกันความล่าช้าและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในการใช้บริการกับเราได้แน่นอน

คอร์สการอบรมและที่ปรึกษา ISO

WORLDWIDE TRAINING

ลูกค้าที่ใช้บริการด้าน ISO กับเรา

แช็ทกับเรา
แช็ทกับเรา
โทรศัพท์ทำ ISO
โทรหาเรา
สอบถามราคา
โปรโมชั่น