ที่ปรึกษาการอบรมและการทำ ISO ครบวงจร

เรามีความชำนาญด้านการวางระบบการให้การรับรอง ISO ที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเรามีบริการด้านการอบรมมากกว่า 100 คอร์ส ด้วยวิทยากรและทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เราแนะนำกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำระบบมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม การจัดทำเอกสาร การซ้อมตรวจประเมิน และแก้ปัญหาในกรณีพบความไม่สอดคล้องต่างๆ

อีกทั้งวิทยากรของเราส่วนมากมาจากการเป็นผู้ตรวจ มาเป็นที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเฉพาะทางในทุกสาขาธุรกิจ ทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน ให้การยอมรับในบริษัทของเรา และเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านได้รับไปนั้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรของท่านได้จริง

บริการครบทุกด้าน
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

อบรม ISO
One Stop Training Services

ลูกค้าสามารถอบรม ISO ได้ทุกคอร์สตามที่องค์กรของท่านต้องการ และสามารถ ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อสามารถตอบสนองความ ต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ปรึกษา ISO
Experienced Trainers

วิทยากรและที่ปรึกษา ISO ของเราทุกท่านมากด้วยประสบการณ์จากทุกกลุ่มธุรกิจ และได้ผ่านการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ISO มาแล้วมากกว่า 10 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ความรู้และมุมมองในการดำเนินการพัฒนาองค์กรของท่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

รับทำ ISO ผ่านรับรอง
Guarantee Project

ทางเราการันตีตรวจรับรองผ่าน 100 % ในทุกงานบริการที่ปรึกษา ISO ท่าน จะสามารถได้รับการตรวจรับรองได้ทุกระบบ หากเกิดปัญหาใดเกิดขึ้นเราพร้อมจะร่วมแก้ไขและนำพาท่านสู่การได้รับรองระบบ ISO ตามที่ท่านต้องการ

คอร์สอบรมทุกหลักสูตร

ศูนย์รวมคอร์สอบรม ISO และที่ปรึกษา ISO
อบรมทางด้านมาตรฐาน ISO

อบรมทางด้านมาตรฐาน ISO

บริการการอบรมทางด้านมาตรฐาน ISO ทั้ง ISO9001 ISO14001 ISO45001 และมาตรฐาน ISO อื่นๆ

อบรมเฉพาะทาง Non ISO

อบรมเฉพาะทาง Non ISO

บริการการอบรมเฉพาะทาง Non ISO ไม่ว่าจะเป็น IATF16949 BRCGC FSSC เป็นต้น

อบรมพัฒนาศักยภาพ Soft Skill

อบรมพัฒนาศักยภาพ Soft Skill

พัฒนาศักยภาพ Soft Skill เช่น ด้านวิศวะกรรม การจัดการ การตลาด การขนส่ง Leadership 5ส เป็นต้น

ศูนย์รวมคอร์สอบรม ISO

ศูนย์รวม One stop services

ศูนย์รวมบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มสร้างธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน BOI และอื่นๆ อีกมากมาย

การขอใบรับรอง ISO

กระบวนการการขอมาตรฐานการรับรอง ISO

กระบวนการการขอมาตรฐานการรับรอง ISO นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการขอ ISO

1. Set up Team ISO การจัดตั้งทีมสำหรับจัดทำระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อสั่งการดำเนินการและประสานงานการจัดทำระบบมาตรฐานอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

2. Awareness and Requirements Training การอบรมข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานนั้นๆ

3. Documentation การจัดทำเอกสารของระบบมาตรฐานนั้นๆ ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานเป็นหลัก

4. Internal Quality Audit Training การอบรมการตรวจติดตามภายในองค์กร เพื่อการสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่ดี และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานนั้นๆ

5. Pre Audit การซ้อมตรวจประเมินเสมือนจริงโดยที่ปรึกษา เป็นการประเมินความพร้อมต่างๆ ทั้งบุคลากร ระบบการดำเนินการ รวมถึงเอกสาร เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อกำหนดมารตฐาน อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก่อนถึงกระบวนการการตรวจประเมินจริงจากผู้ให้การรับรอง

 

การขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารในการขอการรับรองระบบมาตรฐานนั้นต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการขอการรับรองนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น การขอการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 รวมถึง ISO อื่นๆ และ มาตรฐานการรับรองเฉพาะด้าน IATF16949 , GHP ซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นทางเวิล์ดไวด์เทรนนิ่ง จึงมีบริการการอบรมการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการจัดทำเอกสารทั้งกระบวนการไปกับที่ปรึกษาที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกด้านธุรกิจในราคาที่ประหยัด

คอร์สการอบรมและที่ปรึกษา ISO

WORLDWIDE TRAINING

การให้บริการอบรมของ เวิล์ดไวด์เทรนนิ่ง

ครอบคลุมในทุกด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการการอบรมทางด้านการพัฒนาศักยภาพ การทำงาน ทำให้เรามีคอร์สการอบรมมากกว่า 100 คอร์ส ซึ่งการอบรมของเราจะแบ่งเป็น 3 ข้อหลักๆ

1. การให้บริการอบรมทางด้านมาตรฐานการรับรอง ISO ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 , ISO/IEC27001 , ISO/IEC29110 และ อื่น

2. การให้บริการอบรมเฉพาะทาง Non ISO ไม่ว่าจะเป็น IATF16949 , GHP , BRC , FSSC

3. การให้บริการการอบรมพัฒนาศักยภาพ Soft Skill ไม่ว่าจะเป็น

  • พัฒนาศักยภาพการทำงานระดับพนักงาน
  • High Performing Leadership Development
  • เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)
  • Why Why Analysis & 3 GEN
  • อื่นๆ

พัฒนาศักยภาพการทำงานระดับพนักงาน

  • การอบรมการทำงานเฉพาะทาง
  • การอบรมการทำงานด้านวิศวะกรรม
  • การอบรมการทำงานด้านการตลาด
  • การอบรมการทำงานด้านระบบปฏิบัติการการจัดการ
  • การอบรมการทำงานด้านการขนส่ง

 

เวลาและสถานที่การอบรม

การอบรมจะกำหนดอยู่ที่ 1 วันต่อ 1 หัวข้อ ลูกค้าสามารถเลือกอบรมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online กำหนดผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 30 ท่าน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ Certificate ทุกท่าน กรณีผู้เข้าอบรมเกินจะมีค่าบริการออก Certificate 200 บาท ต่อท่าน

ที่ปรึกษาด้าน ISO

ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการแนะนำกระบวนการต่างๆของการจัดทำระบบมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม การจัดทำเอกสาร การซ้อมตรวจประเมิน และแก้ปัญหาในกรณีพบความไม่สอดคล้องต่างๆ ซึ่งทางเวิล์ดไวด์เทรนนิ่งเราใช้ที่ปรึกษาประจำในการให้บริการลูกค้าเพื่อป้องกันความล่าช้าและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในการใช้บริการกับเราได้แน่นอน

ที่ปรึกษา ISO 1

ที่ปรึกษา ISO 2

ที่ปรึกษา ISO 3

ที่ปรึกษา ISO 4

ที่ปรึกษา ISO 5

ที่ปรึกษา ISO 6

แพ็คเกจค่าบริการด้าน ISO

ค่าใช้จ่ายการขอการรับรองระบบมาตรฐาน

ซี่งการขอการรับรองนั้นจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ หรือ ที่เรียกกันว่า การวางระบบ หากลูกค้าสามารถจัดทำระบบได้เองจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาในการวางระบบจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ISO9001 : 2015 จะมีโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่ 50,000 บาท จากราคาปกติ 78,000 บาท
ISO14001 : 2015 หรือ ISO45001 : 2018 จะมีโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่ 75,000 บาท จากราคาปกติ 91,000 บาท
GHP จะมีโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่ 80,000 บาท จากราคาปกติ 91,000 บาท
ส่วนระบบมาตรฐานการรับรองอื่นลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้
โดยประโยชน์ในการใช้บริการการการจัดทำระบบนั้น นอกจากจะสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว ทางเรายังการันตรีการผ่านการรับรองให้ลูกค้าอีกด้วย

2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่ได้กำหนดตายตัว แต่จะคำนวนค่าใช้จ่ายจาก ประเภทหรือ Scope ที่ขอการรับรอง , ขนาดขององค์กร , และจำนวนพนักงาน ซึ่งทาง เวิล์ดไวด์เทรนนิ่ง มี Certified Body ให้ลูกค้าเลือกมากมาย ลูกค้าสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเข้ามาได้

 

ทางเวิล์ดไวด์เทรนนิ่ง มีการให้บริการแบบ One Stop Service ในราคาพิเศษ

จัดทำระบบพร้อมตรวจประเมินให้การรับรอง อาทิ เช่น
การจัดทำระบบพร้อมตรวจประเมิน ISO9001 : 2015 ในราคาโปรโมชั่น 85,000 บาท
การจัดทำระบบพร้อมตรวจประเมิน ISO14001 : 2015 ในราคาโปรโมชั่น 89,000 บาท
การจัดทำระบบพร้อมตรวจประเมิน ISO45001 : 2018 ในราคาโปรโมชั่น 99,000 บาท
นอกจากการวางระบบพร้อมตรวจประเมินข้างต้น ยังมี มาตรฐานการรับรองอีกมากมาย
ISO39001 : 2012 การจัดการระบบความปลอดภัยบนท้องถนน
ISO/IEC27001 : 2022 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ISO/IEC29110 ระบบการรับรองการบริหารงานหรือการผลิตซอฟต์แวร์

สอบถามรายละเอียดราคาและโปรโมชั่นกับแอ็ดมินได้เลยค่ะ

คุยกับแอ็ดมินของเรา
ผ่านแอพพลิเคชั่น

ทำ ISO ขอ ISO ใบรับรอง ISO

ติดต่อเรา

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

117/173 Phatthana chonnabot 4 road, Khlong song ton nun, Lat krabang, Bangkok 10520

ไอดี : WorldWide23

ลูกค้าที่ใช้บริการด้าน ISO กับเรา

แช็ทกับเรา
แช็ทกับเรา
โทรศัพท์ทำ ISO
โทรหาเรา
สอบถามราคา
โปรโมชั่น