เกี่ยวกับเรา

เรามีความชำนาญด้านการวางระบบการให้การรับรอง ISO ที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเรามีบริการด้านการอบรมมากกว่า 100 คอร์ส ด้วยวิทยากรและทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เราแนะนำกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำระบบมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม การจัดทำเอกสาร การซ้อมตรวจประเมิน และแก้ปัญหาในกรณีพบความไม่สอดคล้องต่างๆ

อีกทั้งวิทยากรของเราส่วนมากมาจากการเป็นผู้ตรวจ มาเป็นที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเฉพาะทางในทุกสาขาธุรกิจ ทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน ให้การยอมรับในบริษัทของเรา และเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านได้รับไปนั้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรของท่านได้จริง

ลูกค้าที่ใช้บริการด้าน ISO กับเรา

แช็ทกับเรา
แช็ทกับเรา
โทรศัพท์ทำ ISO
โทรหาเรา
สอบถามราคา
โปรโมชั่น